Jag får en varning när jag försöker publicera en kommentar. Varför?

Ifrågasätts automatiska textanalys har gjort bedömningen att din kommentar innehåller ord eller formuleringar som har stor risk att inte följa Ifrågasätts användaravtal eller riktlinjer. Du kan fortfarande publicera din kommentar, och den kommer att synas omedelbart, men den kommer att flaggas, och en moderator kommer att göra en granskning av kommentaren för att se till att den följer riktlinjerna.