Läser Ifrågasätt alla kommentarer?

Ifrågasätt läser alla kommentarer som antingen har rapporterats av en användare eller flaggats av företagets algoritmer för textanalys.