Varför kan jag inte längre läsa Norran?

Norran har köpts upp av NTM-koncernen och i och med detta valt att avbryta samarbetet med Sveriges lokalnyheter. Från den 1 april 2020 ingår därför inte Norran.