Ingår e-tidningen eFolkbladet i min prenumeration?

eFolkbladet ingår i:
Folkbladet Digital
Folkbladet Helg
Folkbladet Premium
Folkbladet Företag Premium
Folkbladet Företag Digital

eFolkbladet ingår inte i Folkbladet Plus.
eFolkbladet ingår inte i Folkbladet Företag Bas

Här kan du se våra prenumerationsalternativ.