När publiceras e-tidningen eFolkbladet?

eFolkbladet e-tidning publiceras klockan 04.00 och innehåller dagens papperstidning. Den kommer måndag-lördag.