Hur fungerar det med taltidning?

Läs mer om taltidningen  här.