Tipsa Folkbladets redaktion!

Gör så här för att skicka ditt nyhetstips

  • Skicka ditt tips via vårt tipsformulär
  • Ring redaktionen: 090-17 59 00, efter kl 17.00: 090-17 59 40
  • E-post redaktionen: [email protected]
  • SMS och MMS: skicka till 72 001


För dig som vill vara anonym
Som uppgiftslämnare till Folkbladet får du vara anonym, men det är bra om vi på redaktionen kan komma i kontakt med dig. Det är därför bra om du lämnar kontaktinformation.

I Sverige har du en grundlagsskyddad rättighet att tipsa nyhetsredaktioner, som inte får lämna ut din identitet till utomstående. Om exempelvis någon inom offentlig sektor över huvud taget efterfrågar en källa kan det vara ett brott mot grundlagen.

Så här skickar du in din bild:
1. Tag bilden och skriv vad bilden föreställer, ditt namn och hur vi kan nå dig.
2. Skicka bilden till 72 001
3. Klart!

Att tänka på när du tar bilder!
Det är viktigt att du som agerar läsarfotograf tänker dig för. När du fotograferar människor behöver du tänka på deras integritet. Gå inte för nära och respektera människors privatliv. Detsamma gäller naturligtvis myndigheters avspärrningar och påbud. När du skickar in en bild eller video ger du oss tillåtelse till publicering, i annat fall måste detta framgå i ditt mejl eller MMS. I ett nyhetsintensivt läge kan vi alltså komma att publicera materialet innan vi talat med dig.