Försenade tidningsleveranser i Umeåområdet idag fredag, tidningarna kommer att delas ut under dagen.